Peer-to-peer megoldás: platform-szerveződéssel

Az Innovation Marketplace lehetőséget ad cégek innovációs folyamatainak és döntéseinek teljes körű megtervezésére, menedzselésére és nyomon követésére, a stratégiai felügyelet és az operatív munka szétválasztására, a határidőre történő végrehajtások ütemezésére és ellenőrzésére,valamint kiemelt képességként, az innovációs ökoszisztéma létrehozására. Nem csak termékek vagy a szolgáltatások-, de az üzleti modellek és szervezetek innovációja során is jól alkalmazható megoldás. Működési elve a platform-szolgáltatáson alapszik és lehetőséget nyújt arra, hogy a stage-gate architektúra  alapján, 0. stage-ként az open innovation, 1-2. stage között a Design Thinking, 3. stage-től az im3rove nemzetközi innovációs menedzsment alapján szervezze az innovációs folyamatokat.