iLex Innovációs iratminták

Az innoICON egyedülálló, holisztikus  megoldást nyújt vállalkozásoknak – méretüktől függetlenül – innovációs folyamataik menedzselésére, stratégiai és operatív innovációs feladataik újrastrukturálására, valamint újabb üzleti modellek kialakítására.

Peer-to-peer megoldás: platform-szerveződéssel

Az innoICON lehetőséget ad cégek innovációs folyamatainak és döntéseinek teljes körű megtervezésére, menedzselésére és nyomon követésére, a stratégiai felügyelet és az operatív munka szétválasztására, a határidőre történő végrehajtások ütemezésére és ellenőrzésére,valamint kiemelt képességként, az innovációs ökoszisztéma létrehozására. Nem csak termékek vagy a szolgáltatások-, de az üzleti modellek és szervezetek innovációja során is jól alkalmazható megoldás. Működési elve a platform-szolgáltatáson alapszik és lehetőséget nyújt arra, hogy a stage-gate architektúra  alapján, 0. stage-ként az open innovation, 1-2. stage között a Design Thinking, 3. stage-től az im3rove nemzetközi innovációs menedzsment alapján szervezze az innovációs folyamatokat.

 

Szolgáltatás (IaaS: Innovation as a Service)

Az innovációs SLA (service level agreement) alapján paraméterezett innoICON  innovációs platform önmagában is megvásárolható a vállalat operatív menedzsmentje részéről.   Azonban sokkal nagyobb hatékonyság érhető el outsource vagy vegyes innovációs szakértői szolgáltatás (tanácsadás és irányítás) platformba töltése mellett. Az innovációs menedzsmentnél megszokott tanácsadási nap alapú elszámolás helyett, óradíj alapú, time-sheet alapján mérhető innovációs menedzsment (Innovation Board)  jön létre.

 

Innováció szervezetten

Az innoICON több mint 130, részben opcionálisan választható  funkció-halmazból épített keretrendszer, amely adaptálja a vállalat fejlettebb szervezeti egységei által régóta használt funkciókat és eszközöket, az innovációs SLA támogatására. Ezek az eszközök skálázhatóvá és mérhetővé teszik az innovációs folyamatokat – akár nagyvállalatokról, akár közép-és kisvállalkozásokról van szó – és a projektmenedzsmenti funkciókkal, illetve a BI ügykövető üzenetekkel együtt könnyen irányíthatóvá és áttekinthetővé teszik az online munkavégzést.

A Smart Documents-alapú innovációs iratminták, a több típusból választható Virtual Reality irodák vagy csarnokok, a mobileszköz-alapú digitális aláírás, az Augmented Reality tervező, az Apple Watch-ra , tabletekre és okos telefonokra történő optimalizálás, a közösségi hálózatok mintájára készült Hírfolyam, a magas szintű rendelkezésre állással készült private cloud infrastruktúra, mind-mind a legmodernebb trendek innovációs eljárásba történő bevezetését végzi el. Az innoICON ráadásul az IBM Watson-alapú  innovációs chatbot szolgáltatását is segítségül hívta, azért, hogy nemzetközi innovációs adatbázis támogassa a vállalatok innovációs folyamatait.

Innovációs tanácsadás és irányítás

Az innoICON:

  • innovációs projektek alapítása esetén, bevezeti az innovációs folyamatokba a tarifa-rendszerű elszámolást, ezzel deklarálva, hogy az innovációs eljárás sem kivétel a tekintetben, hogy egyes folyamatok jól standardizálhatók, így standard díjszabással elszámolhatók
  • megalapítja a Time-Sheet-alapú, óradíjas innovációs szolgáltatást, melynek főként a vegyes vagy kiszervezett Innovation Board által végzett innovációs tanácsadás vagy irányítás esetén van különleges jelentősége
  • a kedvező elszámolású szolgáltatás segítségével, külön üzleti modellt kínál a nagyvállalatok és a kis- és középvállalatok számára