Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az iLex High-Tech Zrt (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://innoicon.eu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://innoicon.eu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név:  iLex High-Tech Innovációs Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely és levelezési cím: 1133 Budapest, Pannónia u. 66. fszt. 02.
 • Telefonszáma: +36 30 1581218
 • E-mail cím:     ilex@ilexsystems.com
 • Cégjegyzékszám: 01-10-046910
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23094185-2-41
 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://innoicon.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2. Az Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Online áruház szolgáltatásai: innovációs iratminták szolgáltatása és innováció-támogatási konferencia-belépőjegyek értékesítése, regisztráción alapszik.

1.4. A Felek között az iratminták, illetve a konferenciajegyek megrendelése és megvásárlása szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt nyilvántartja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: 

Szolgáltató Szolgáltatási Igazgatója vezetésével

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1044 Budapest, Váci út 77. 70. épület 6. emelet

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Ügyfélszolgálati nyitvatartás: H-P 9-17 óra

Telefon: +36 30 1581218

Internet cím:https://innoicon.eu

E-mail: ilex@ilexsystems.com

 1. MEGRENDELÉS

1.1. Mind a kiválasztott iratmintát, mind a konferenciajegyet – annak kiválasztását követően a https://innoicon.euoldalon üzemeltetett Woocommerce elnevezésű webshop rendszeren keresztül lehet kifizetni. Amennyiben a kiválasztott iratminta a Szolgáltató által díjmentesnek besorolt, úgy térítésmentes, melyet kupon útján lehet igénybe venni.

1.2.A térítésköteles iratminta, illetve konferenciajegy kifizetése kizárólag banki átutalás útján történik.

1.3.Amennyiben az iratminta, illetve konferenciajegy(ek) megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár, Szolgáltató a kifizetett iratminták/konferenciajegyek árát semmilyen jogcímen nem téríti vissza.

1.4. A vételár mindig a kiválasztott iratminta/konferenciajegy mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A vételár a regisztrált Ügyfél részére díjbekérőben (kivéve készpénzes, helyszínen fizetés konferencia esetén) kerül megküldésre, megfizetését követően a Szolgáltató a mindenkori jogszabályok szerinti számlát állít ki a vételár megfizetéséről az Ügyfél felé.

1.5. A Weboldalról megrendelhető iratminták/konferenciajegyek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azaz a szerződéskötés után a Szolgáltató további díj megfizetését nem követelheti vételár jogcímén az Ügyféltől

1.6. A Weboldalon az iratminták/konferenciajegyek ára magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre.

1.7.Az iratminták/konferenciajegyek elektronikus formában kerülnek kiküldésre az Ügyfél számára. 

1.8.. Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerrel kiállított elektronikus számlával, és a Webáruház rendszere által kiállított automatikus visszaigazolással igazolja a sikeres megrendelést.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

2.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát.

3.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének, az adatkezelés jogszerű módjára vonatkozóan pedig a GDPR rendelkezései, a Weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően..

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltató ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

 • FELELŐSSÉG

5.1.. A Weboldali olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2.  Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 • SZERZŐI JOGOK

6.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.2.. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

6.3.  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Budapest, 2019. augusztus 26.